Brzo do majstora u Vašoj blizini

Ne gubite vrijeme okolo,
ovdje ćete naći sve majstore!

Slični upiti

Bravarski i limarski radovi

Bravarski i limarski radovi

Bravarija, građevinska limarija, sve vrste inox proizvoda, metalne konstrukcije i sl.

Bravarski radovi

Izvođač bravarskih radova treba se pridržavati nacrta, shema i opisa pojedinih stavaka troškovnika te postojećih propisa.
Sav materijal za izradu bravarije mora zadovoljiti odgovarajuće propise i standarde:
• okrugli željezni profili HRN C.K6.020
• kvadratni željezni profili HRN C.B3.024
• plosni željezni profili HRN C.B3.025
Na osnovu shema i nacrta izvođač bravarije izrađuje radioničke nacrte i detalje koje daje projektantu na uvid i potpis.Ako koja stavka nije izvodaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom. Sve više radnje koje neće na taj način biti utvrđene neće se priznati u obračunu. Prije ugradnje bravarije izvođač bravarskih radova dužan je upozoriti izvođača građevinskih radova na eventualne nedostatke,jer izvođač bravarskih radova odgovara za ispravnost svih dijelova do primopredaje svojih radova.
Prije početka radova izvođač je dužan kontrolirati sve mjere na građevini za svaki pojedini element kao i mjere sa točnim snimkama profila stubišta za sve vrste ograda.
Okov vratiju i ograde moraju biti predočeni arhitektu na uvid prije primjene. Materijal za čelićne konstrukcije mora se prije ugradbe premazati jednim od antikorozivnih sredstava.
Svi zavareni spojevi trebaju se tako obraditi da se spojevi ne primjete.

1.Izrada i ugradba unutarnjeg rukohvata unutarnjih stubišta od nehrđajučeg čelika. U cijenu uračunat sav rad,materijal i potrebne predradnje za montažu i antikorozivnu zaštitu. Obračun po m1 gotove ograde. m1 17.40
2. Izrada i ugradba vanjskih balkonskih ograda od inoksa. Ograda se sastoji od rukohvata većeg profila te vertikalnih cijevi manjeg profila od inoksa na max. razmaku od 12 cm. Visina ograde 100 cm od završnog sloja terase. U cijenu uračunat sav rad, materijal i potrebne predradnje za montažu i antikorozivnu zaštitu. Obračun po m1 gotove ograde. m1 42.50
3. Protupožarna vrata željezna jednokrilna zaokretna. Osnovna konstrukcija od čeličnih cijevi, protupožarna izolacijska obloga, završna obloga-tipski aluminjiski profil, završna obrada aluminija:
eloksirano u boji po izboru projektanta. Brtve u dovratniku (trostrano)-gumena crne boje, okov: brava za p.p. vrata po DIN 18250, centralna- spojnica s kugličnim ležajem niklovano, kvaka nehržajuća, cilinder s tri ključa, hidraulički zatvarač sive boje. U cijenu uključiti sva potrebna ispitivanja te priložiti ateste o ugrađenim materijalima.
dim 90/200 F30
kom 1.00
4. Protupožarna vrata željezna jednokrilna zaokretna. Osnovna konstrukcija od čeličnih cijevi, protupožarna izolacijska obloga, završna obloga-tipski aluminjiski profil, završna obrada aluminija:
eloksirano u boji po izboru projektanta.
Brtve u dovratniku (trostrano)-gumena crne boje, okov: brava za p.p. vrata po DIN 18250, centralna- spojnica s kugličnim ležajem niklovano, kvaka nehržajuća, cilinder s tri ključa, hidraulički zatvarač sive boje. U cijenu uključiti sva potrebna ispitivanja te priložiti ateste o ugrađenim materijalima.
dim 90/200 F60
kom 1.00
5. Protupožarna vrata željezna jednokrilna zaokretna. Osnovna konstrukcija od čeličnih cijevi, protupožarna izolacijska obloga, završna obloga-tipski aluminjiski profil, završna obrada aluminija:
eloksirano u boji po izboru projektanta.
Brtve u dovratniku (trostrano)-gumena crne boje, okov: brava za p.p. vrata po DIN 18250, centralna- spojnica s kugličnim ležajem niklovano, kvaka nehržajuća, cilinder s tri ključa, hidraulički zatvarač sive boje. U cijenu uključiti sva potrebna ispitivanja te priložiti ateste o ugrađenim materijalima.
dim 90/200 F90
kom 2.00
6. Ventilacijska prozorska rešetka, fiksna, za odimljavanje garaže u podrumu, dim 120 x 60 cm
kom 6.00

Lokacija: Zadar

Zadarska županija

kontaktni podaci klijenta


Trebam bravarski radovi

Ako trebate ponudu za ovu vrstu radova ili usluga molimo Vas ispunite ovaj obrazac i uskoro će Vam početi pristizati ponude! Usluga je potpuno besplatna, Vaš upit proslijedit ćemo majstorima i izvođačima u Vašoj blizini.


Opis radova ili usluga:

Molimo Vas upišite opis kakve radove ili usluge trebate.

(opišite radove ili usluge koje je potrebno obaviti)

Lokacija radova ili usluga:

Molimo Vas upišite lokaciju radova ili usluga.

(navedite lokaciju gdje je potrebno izvršiti radove ili usluge)

Vaše ime i prezime:

Molimo Vas upišite svoje ime i prezime.

(ako radove naručujete za tvrtku ili obrt, navedite naziv).

Telefon:

Molimo Vas upišite svoj broj telefona.

(upišite broj telefona, neće biti javno prikazan)

Email:

Molimo Vas upišite svoju email adresu.

(upišite email adresu, neće biti javno prikazana)


Upisom podataka u gore prikazani obrazac suglasni ste da Vaše osobne podatke možemo dati na uvid majstorima i izvođačima radova u cilju izrade ponude za traženo i realizaciju usluge. Vaši osobni podaci NEĆE biti javno prikazani, NEĆE biti vidljivi ili dostupni osobama kojima nisu namijenjeni i NEĆE se koristiti u druge svrhe.


Ako trebate ponudu za neku drugu vrstu radova ili usluga slobodno to upišite u isti obrazac, mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Ako želite poslati priloge uz upit (nacrti, troškovnici i sl.), ne ispunjavajte ovaj obrazac nego sve pošaljite na ovu email adresu. Molimo Vas ne zaboravite navesti lokaciju radova.

Bravarski i limarski radovi

 • Spiralne stepenice

  Trebam ponudu za spiralne stepenice, promjer 120 cm i visina 250 cm. Solin

 • Izrada i montaža metalnih vrata za pečenjaru

  Izrada i montaža metalnih vrata za pečenjaru dimenzija, visina otvora 100 cm x 153 cm. Novi Zagreb

 • Metalne tavanske sklopive stepenice

  Trebam ponudu za metalne tavanske sklopive stepenice koje pristaju na otvor dimenzija 50 x 70 cm, (visina 260 cm). Vodnjan

 • Nadogradnja metalne konstrukcije ograde

  Trebam ponudu za nadogradnju metalne konstrukcije postojeće ograde na vanjskim stepenicama i zatvaranje istih sa staklenim ili sličnim materijalima. Klinča Sela

 • Izrada spremišta za bicikle

  Molim info ponudu za podni + zidni stalak za bicikle. Ideja nam je u dvorištu zgrade konstruirati nadstrešnicu (otvorenu ili zatvorenu još vijećamo) koja bi mogla prihvatiti 10 bicikala. Ukoliko imate neko riješenje koje bi pokrilo cijelu ideju slobodno mi pošaljite ponudu za tako nešto. Nadstrešnica čak može biti i poluotvorena odnosno dva "zida" na ne trebaju jer je ideja montirati je u kut dvorišta. Ako trebate dodatne podatke slobodno me kontaktirajte ali bi svakako cijenio barem neki info unutar kojeg cijenovnog ranga bi tako nešto bilo. Ponuda neka svakako uključi i transport na adresu. Zagreb

 • Izrada i montaža rešetkastih nosača

  Treba napraviti rešetkaste nosače, pet komada od cijevi 60 x 60. Sve to postaviti na stupce,10 stupaca povariti zatege, mjere hale su 15 x 6 m. Bez farbanja i montiranja pokrova. Novska

 • Izrada spremišta za bicikle

  Potrebno je izraditi spremište za bicikle za potrebe turističkog objekta. Važno je da se spremište može zaključati i prihvatiti 12 bicikala. Zadar

 • Montažu ograde na postojeću ogradu

  Trebam montažu ograde na postojeću ogradu zbog velikih razmaka između šipki. I ako je moguće postaviti kvaku i bravu na vrata ograde. Osijek

 • Zastitne rešetke za vrata i prozore

  Trebam zastitne rešetke za vrata i prozore na terasi. Split

 • Žičana ograda za voćnjak

  Žičana ograda za voćnjak 1300 m2 (dužina parcele 90 m x 16 m) s metalnim stupovima i vratima za ulaz auta, visina 1.5 m. Zlatar Bistrica